مشخصات فردی و زندگینامه
نام:هاشم
نام خانوادگی:نیازی
پست الکترونیک:aemmeh@hotmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

در یکی خانواده مذهبی معروف به تقوی و ولایت اهل بیت «علیهم السلام» به دنیا آمدم. بعد از گذراندن دوران ابتدائی با قبولی نفر اول در امتحانات نهائی به خاطر علاقه شدید به علوم دینی در سال 1340 به طور رسمی وارد حوزه علمیّه «کمالیّه خرّم آباد» شدم. (البته به صورت غیر رسمی از کلاس چهارم بعد از ظهرها درسهای حوزه را شروع نموده بودم).

مهر ماه 1342 برای گذراندن تتمه شرح لمعه و سطوح عالیه مشرف به قم شدم. به لحاظ جدیّت و استمرار درس و بحث، در ایام تعطیلات تابستانی و ... موفق شدم قبل از سال 45 در دروس خارج شرکت نمایم و برای اوّلین سالهای راه اندازی امتحانات کتبی و شفاهی جایزه ویژه را مرحوم «آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه» به اینجانب عنایت کردند و امر فرمودند به اینکه مصمّم شوم از سال 44 و 45 ارتباط ما در دروس خارج فقه و اصول به طور مستمر تا سال 1357 به صورت مستقیم و مستمّر انجام شد.

در طول این مدّت از دروس آیات عظام: «سلطانی»، «محقق داماد»، «میرزا هاشم آملی»، «حاج شیخ مرتضی حائری»، «آقای منتظری»، «مشکینی»، «وحید خراسانی»، «حاج شیخ جواد تبریزی»، «سید کاظم حائری»، «شبیری زنجانی» و «آقا محمّد شاه آبادی» استفاده نمودم و بیشرین استفاده درسی من در درجه اول از مرحوم «میرزا هاشم آملی» بود که از سال تقریبا 45 تا حدود اواخر سالهای قبل از انقلاب ادامه داشت و یک دور اصول و فقه عبادی و معاملی از محضر پر فیض ایشان فرا گرفتم. ایشان در سال 1352 اجتهاد اینجانب را شفاها تایید و تصدیق نمودند و در سال 54 مرتبه بالاتر اجتهاد را تصدیق نمودند.

در درجه بعد از محضر «آیت الله وحید خراسانی» یک دور اصول به ضمیمه ادامه درسهای ایشان تا سال 1384 و فقه عبادی صلاة معاملی مکاسب فرا گرفتم و بارها مورد تشویق و عنایت ویژه ایشان قرار گرفتم و در درجه بعد «آیت الله شبیری زنجانی» که درس اصول  ایشان را اینجانب با عده ای از طلبه های مستعد آن زمان در سالهای شاید 47 به بعد راه انداختم تا مباحث قطع بیشتر استفاده نکردم ولی بعدأ مباحث متفرقه ای از اصول را نیز از خدمتشان استفاده کردم و عمدتاً در شروع بحث طولانی حج ایشان تا چهار پنج سال بودم و بعدا بحثهای فقه ایشان از «اجاره، خمس و نکاح» که تا هم اکنون ادامه دارد از جزوه استخراج شده از نوار استفاده می کنم. و به لحاظ لطف خاصی که معظم له به اینجانب داشته و دارند از محضر پر فیض ایشان سفراً و حضراً استفاده های فراوان فقهی، اصولی، رجالی و ... داشته و دارم. چهار سفر لبنان بعثه ایام حج و هیئت استفتاء موفق بوده ام.

در درجه بعد از آیت الله مرحوم آقای «حاج آقا مرتضی حائری» که مباحث قطع، ظن، اصول، خمس و بخشی از خیارات در فقه را خدمت ایشان تلمذ نموده ام و در درجه بعد از مرحوم آیت الله حاج شیخ جواد تبریزی بحث قضاء و قسمتهایی از بیع و خیارات را حضوراً شرکت داشتم و مدت سه سالی که از سال 67 به بعد در حوزه علمیّه خوانسار بوده ام ولی درسهای آقای «وحید» به وسیله نوار و جزوه ارسال نمی شد (و نیز نوارهای اصول مرحوم آیت الله حاج آقا محمد روحانی در این مدت مورد استفاده قرار گرفت) قسمتهایی از درسهای ایشان بوسیله نوشته استخراج شده از نوار و قسمتی روزانه از طریق تماس تلفنی با ایشان انجام گرفت و از این طریق قسمتهای زیادی از کتاب طهارت و تمام اجتهاد و تقلید دوره شد که این آشنایی منجر شد به اینکه اجازه کتبی اجتهاد را در سال 1371 به اینجانب عنایت نمودند.

اما موفقیتهای دوران تحصیلی که از طریق تدریس به فضل الهی نصیب اینجانب شد اینکه از همان اوان تحصیل سالهای 42 تدریس داشته ام. حدودأ در سالهای 45 با اینکه تدریس خصوصی رسائل و مکاسب برای بعضی از دوستان که حوصله درسهای عمومی را نداشتند؛ داشتم، مرحوم شهید قدوسی اینجانب را برای تدریس در مدرسه حقانی یا منتظریه، چون سطح تدریس، پایین تر از سطح بود؛ درسهای ادبیات و منطق و مانند آن برای اینکه ما را توجیه کنند؛ فرمودند این یک رسالت است و در این مدرسه من خودم، رساله توضیح المسائل می گویم و آقای حسن زاده آملی، نصاب الصبیان یا گلستان، لذا در آن مدرسه چند سالی به تدریس اشتغال داشتم که اوج کار، گاهی به هفت درس در روز می رسد

البته درس آزاد هم داشتم که اکثر کتب درسی حوزه از لمعتین و اصولین تا رسائل، مکاسب، کفایه، بدایه، نهایه، منظومه، کمی اسفار و تمهید القواعد تدریس داشته ام و از سال 1358 هم تاکنون به تدریس خارج هم اشتغال دارم و نیز از ابتدای تاسیس مدراج علمی تا هم اکنون داوری و راهنمایی و مشاوره سطح 3 و 4 را دارم. مدیریت گروه فقه عبادی مدرسه تخصصی فقه و اصول و بعضی از تدریسهای آنجا را به عهده دارم. روزانه نیز یک جلسه در قسمت استفتائات مقام معظم رهبری می روم.